Základní škola Heřmanův Městec

Veselý čtvrtek v pátých třídách

Den po podzimních prázdninách se děti v pátých třídách učily Veselý čtvrtek.

Jednou za čas si mohou žáci zvolit na první tři vyučovací hodiny pořadí předmětů a vyučujícího. Potkají se pak při hodině se svými známými a kamarády z vedlejších tříd. Paní učitelky mají připraveny atraktivní hodiny tak, aby se dětem den líbil a zároveň, aby si mnohé zapamatovaly či prohloubily vědomosti.
Český jazyk vyučovala p. uč. Ouřecká (různými zábavnými hrami, prací ve dvojicích a ve skupinách si  zopakovaly učivo) , matematiku p. uč. Mrázová (v hodině děti upoutaly logické úlohy - úkoly pro bystré hlavy) a vlastivědu p. uč.Zahrádková. V její hodině si růzmýni formami žáci zopakovali učivo o středověku. Dozvěděli se nějaké zajímavosti z historie, které se obyčejně do učebnic nevejdou.
Příští Veselý čtvrtek bude nejdéle v únoru. Už teď se děti moc těší.