Základní škola Heřmanův Městec

Výlet do okolí Heřmanova Městce

zakladni skola hermanuv mestec

Do okolí našeho Heřmanova Městce jsme se vydaly ve čtvrtek 15.6. na pěší výlet. V první zastávce, na kynologickém hřišti, jsme si vyzkoušely překážky pro výcvik pejsků a v psím útulku jsme nakrmily tři pejsky.

Další naše cesta vedla do kostela v Kostelci u Heřmanova Městce. Tady jsme zjistily, že devět rytířů Heřmanů ještě čeká na své odpuštění. V oboře u Úherčic, kde byla naše třetí zastávka, jsme téměř zblízka pozorovaly nádherné jeleny,laně a daňky. Poslední naše zastavení s občerstvením bylo na zahrádce v zahrádkářské kolonii Ježkovka.
Pozdravily jsme kočičku Zuzanku, vyzkošely jsme vodu v zahradním jezírku s barevnými karásky. Také jsme si prohlédly obydlí netopýrů a užovky.
Kdo splnil všechny úkoly na našich zastávkách a vyluštil tajenku, nalepil si do průkazu pěšího výletu znak našeho města.
                                                                                  Děti ze 3.oddělení školní družiny s pani vychovatelkou J.Friedlovou