Základní škola Heřmanův Městec

Vzdělávání pedagogů

zakladni skola hermanuv mestec

V pátek 1.2.2019 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastnili semináře Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga ZŠ.

Seminář pro pedagogy probíhal ve dvou skupinách, které vedly zkušené lektorky společnosti Infra. Pedagogové se věnovali své osobnosti a jejímu osobnostnímu i profesnímu rozvoji. Načerpali inspiraci a náměty zejména v oblasti komunikace, které budou moci aplikovat při výuce i při spolupráci s lidmi ve svém okolí. Pomocí osobnostního dotazníku zjistili, k jakému typu osobnosti patří, jaký styl naslouchání je pro ně typický a jakým způsobem komunikují s okolím. Věřím, že seminář nebyl přínosem jen pro poznání sebe sama, ale také pro posílení týmových vztahů v pedagogickém sboru.