Základní škola Heřmanův Městec

Žáci čtvrtého ročníku navštívili Hvězdárnu a digitální planetárium v Hradci Králové.

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci čtvrtého ročníku navštívili Hvězdárnu a digitální planetárium v Hradci Králové, kde měli možnost navštívit vesmír ve třetí dimenzi.

Součástí digitálního planetária byla i interaktivní  expozice v budově nového planetária. Nejprve jsme se po příchodu ocitli  v sále s unikátním projekčním systémem s kapacitou cca 100 sedadel. Hvězdy, které jsme pozorovali nad hlavami, se postupně zvětšovaly  a přibližovaly. Otevřela se tak před námi hvězdná obloha s možností posouvat se v čase, takže jsme pozorovali noční i denní oblohu v různých časových intervalech. Nejvíce se nám líbila znamení, která nám pracovníci hvězdárny přiblížili pomocí projekce  do skutečné podoby. V celém areálu  jsme měli možnost si prohlédnout výstavu Mikrosvět a makrosvět, jednotlivé  modely sluneční soustavy, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Slunci, Zemi, planetách a jejich měsících, proč se střídají roční období, den a noc ap. Měli jsme tak možnost si upevnit poznatky získané v hodinách přírodovědy. Zaujal nás také velký dalekohled umístěný v kopuli hvězdárny, do kterého jsme bohužel pro nepřízeň počasí nemohli nahlédnout. Na závěr celé prohlídky jsme si mohli zakoupit různé astronomické pomůcky, zejména brýle na pozorování Slunce aj. Dojedli jsme svačinové zásoby, prošli částí planetární stezky a plni dojmů jsme odjížděli zpět do školy.