Základní škola Heřmanův Městec

Zajímavá beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

zakladni skola hermanuv mestec

V pondělí 27. února přijela do naší školy spisovatelka dětských knih Ivona Březinová.

Proběhly s ní dvě besedy se žáky čtvrtých a druhých tříd. Děti velmi zaujalo, jak vzniká kniha, obrázky v ní, jak se knížka tiskne a co vede člověka stát se spisovatelem. Beseda měla dvě části. V první části paní Březinová vyprávěla, jak se stala spisovatelkou, pro koho jsou její knihy určeny,  jaké knížky  již napsala. Přinesla s sebou i spoustu svých knížek, aby se žáci s nimi názorně seznámili. Ve druhé části spisovatelka odpovídala žákům na množství dotazů. Děti byly velmi zvídavé a pozorně naslouchaly všemu, co jim spisovatelka vyprávěla. Součástí besedy byla i četba úryvku její knížky.