Základní škola Heřmanův Městec

Zdobení stromečku pro zvířátka

zakladni skola hermanuv mestec

Děti ve 2. A se v prvouce učí o proměnách přírody v zimě.

Navázali jsme na učivo prvního ročníku, zopakovali jsme si názvy zimních měsíců a pohovořili jsme o typickém zimním počasí. Na internetu jsme zjistili, že v letošním roce začne kalendářní (astronomická) zima 21. prosince ve 23:23 hodin.
 
Dále jsme si povídali o tom, že zvířata mají v zimě těžké životní podmínky. Za velkého mrazu nebo když napadne hodně sněhu, jsou odkázána na pomoc lidí.  Ptáčkům sypeme do krmítek semínka a na větve zavěšujeme lůj. Myslivci nosí zvířatům do krmelců seno, žaludy, kaštany a sůl. 
 
A proto jsme se rozhodli také pomoci. V pátek 30. listopadu jsme vyrazili na procházku do lesa a ozdobili zvířátkům stromeček. Za pomoci rodičů se děti na tento den náležitě připravily. Na stromečku nechyběla jablíčka, mrkev a pod stromeček jsme dali seno, brambory a kaštany. A teď už jen zbývá popřát zvířátkům dobrou chuť !
 
Tímto také děkujeme rodičům za pomoc s přípravou nejrůznějších dobrot pro zvířátka.
 
Mgr. Lenka Hašlová