Základní škola Heřmanův Městec

Zeměpisná vycházka 9.C

zakladni skola hermanuv mestec

Zeměpisná vycházka 9.C vedla na Seč.

Těsně před podzimními prázdninami v úterý 27.10. se žáci 9.C vydali na zeměpisnou vycházku. Cílem jejich cesty byla sečská přehrada a její okolí. Linkovým autobusem jsme dojeli na náměstí v Seči. Naše první kroky vedly kolem školy, hasičské zbrojnice a kapličky (v dávné historii se zde prováděly popravy) k přehradě. Překvapila nás nízká hladina vody a také škeble, které jsme díky ní snadno našli. Cestou na zříceninu hradu Oheb jsme si prohlédli zbytky hradu Vildštejn. Přebrodili jsme řeku Chrudimku a došli k potrubí vedoucímu k vodní elektrárně, která v tu dobu však nebyla v činnosti. Naše cesta skončila opět na náměstí v Seči. Moc díků patří paní učitelce Martě Pleskotové, která nás doprovázela a předala nám zajímavé informace.