Základní škola Heřmanův Městec

 - 

 

Na této stránce se můžete seznámit s aktuálním zněním školního vzdělávacího programu, tak jak jej schválila Školská rada.

 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ HEŘMANŮV MĚSTEC

 

Titulní strana

Identifikační údaje

Charakteritika školy

Charakteristika ŠVP

Učební plán aktuálního školního roku

Osnovy 1.stupeň

Osnovy 2.stupeň

Průřezová témata

Hodnocení  výsledků

Projekty - Den Země, Dopravní výchova, Přehlídka škol, Volba povolání, Zdravé zuby

Etická výchova

Standardy - ČJ, M, AJ, NJ, , CH, F, Z,  D