Základní škola Heřmanův Městec

Školní družina ve školním roce 2018/2019

  

Umístění družin a rozdělení přijatých dětí:

 

1.oddělení:  Bc. Vladimíra Hůlková –  -  budova radnice, 2. patro vpravo

2.oddělení:  Bc.Ivana Loudová –  – budova přístavby, přízemí, ve třídě

3.oddělení:  p. Jana Friedlová -  – budova radnice, 1. patro, vpravo

4.oddělení:  Bc. Miroslava Kynclová -  - budova radnice, 2. patro, vlevo

5.oddělení:  Veronika Prosová –  – budova přístavby, 1. patro, ve třídě

Prosíme rodiče, aby děti ze školní družiny omlouvali písemně, případně po osobní domluvě. Přijaté děti nastupují do školní družiny od 3. 9. 2018, není-li dítě omluveno či přihlášeno od jiného dne.

 

 

 

 

.