Základní škola Heřmanův Městec

Informace o výuce ve školním roce 2018/2019

Počet tříd: 30

Výchovně vzdělávací program : Školní vzdělávací program ZŠ v Heřmanově Městci

 

V letošním školním roce pracují děti v těchto volitelných předmětech:

6. ročníky: informatika, pohybové hry, příprava pokrmů, základy lidových řemesel,

7. ročníky:  ekologická výchova, mladý technik, pohybové hry, úvod do anglické konverzace, základy lidových řemesel,

další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

8. ročníky: další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

9. ročníky: další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

Nepovinné předměty:

sborový zpěv, náboženství

 

 

Vedení školy

Ředitelka školy:  Mgr. Jana Šindelářová

 

Zástupkyně ředitelky:  PaedDr. Jarmila Šmídová – statutární zástupkyně, 1. stupeň

                                   Mgr. Ivana Dvořáčková – 2. stupeň

 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Miroslava Kynclová

Výchovný poradce: PaedDr. Libuše Moravcová

Školní metodik prevence: Mgr. Alena Stránská

Koordinátor ŠVP: Mgr. Květa Levínská

Koordinátor EVVO: Mgr. Jana Šindelářová

ICT koordinátor: Mgr. Ivana Dvořáčková

 

Ekonom a sekretářka: Alena Dočkalová

Mzdová účetní: Bc. Ivana Loudová

Vedoucí školní jídelny: Eva Sedláčková

Vedoucí kuchařka: Eva Patová

 

Zvonění:

1. hodina      7,45 -  8,30

2. hodina      8,40 -  9,25

3. hodina      9,40 - 10,25

4. hodina    10,35 - 11,20

5. hodina    11,30 - 12,15

6. hodina    12,25 - 13,10

7. hodina    13,20 - 14,05

8. hodina    14,15 - 15,00