Základní škola Heřmanův Městec

Adaptační kurz 6.C

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci 6.C se zúčastnili adaptačního kurzu v Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka.

 V pondělí 12.9. se šesťáci vydali na svůj první společný pobyt do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka v Boru u Skutče. Po ubytování v krásných prostorách ekocentra si na krátké procházce po okolí vytvořili podzimní paletku z nalezených rostlin. Následovala prohlídka expozice s výkladem o trvale postižených zvířatech naší fauny. Večer se aktivně zapojili do činností, jejichž cílem bylo stmelení kolektivu všech žáků. Úterní dopoledne vyplnil vzdělávací a zážitkový program Pasíčka - brána do pravěku. Po přednášce o zkamenělinách si žáci vyrobili odlitky amonita, žraločích zubů nebo trilobita, zahráli si na paleontologa vykopáním kostry Iguanodona a zdolali hrací prvky ve tvaru sopky nebo hlavy Alosaura. Odpoledne poznali, že voda je život. Po cestě dlouhé asi 3km podél potoka se žáci naučili vodu chránit a správně s ní zacházet . Seznámili se také s některými rostlinami a živočichy žijícími u vody. Večerní program byl ve znamení záchrany lesa před lesními škůdci. Se životem obojživelníků se žáci seznámili na středeční přednášce s promítáním. Odpoledne strávili v přírodní rezervaci Maštale. Zdolávali skalní pískovcové útvary, plnili různé úkoly a poslouchali poutavé vyprávění průvodce z ekocentra. Den byl zakončen besedou o plazech i s jejich ukázkami. Šesťáci byli velice stateční, hady si brali do rukou i kolem ramen. Ve čtvrtek dopoledne si poslechli přednášku s promítáním o životě a ochraně zvěře žijící ve volné přírodě. Odpoledne navštívili přírodní památku Pivnice, odkud nás vyhnaly včely. Večer se žáci naučili třídit odpady výukovým programem Kam s nimi. V pátek ráno se sbalili a odjeli do Heřmanova Městce.

Za necelých pět dnů získali spoustu informací nejen o přírodě a organismech v ní žijících, ale také o sobě a svých spolužácích. Dokázali si pomáhat i vyřešit drobné neshody mezi sebou. Určitě budou na adaptační kurz na začátku šesté třídy vzpomínat.