Základní škola Heřmanův Městec

Poplatky za školní družinu ve školním roce 2018/2019

 

Poplatky za školní družinu byly zřizovatelem  stanoveny v této výši:

Každé dítě platí 100Kč/měsíc, a to i pokud navštěvují družinu jeho sourozenci.


Částka ve výši 10*100 Kč, tj. 1 000 Kč za dítě na školní rok, je splatná v termínu od 10. do 24. září 2018:

a) v hotovosti u paní hospodářky  Dočkalové od 7,30 do 15,00 hodin (1.patro ZŠ)

b) převodem na účet č. 30015-1141799359/0800
                    Variabilní symbol: evidenční číslo dítěte(bylo použito při zápisu do 1.třídy)

Text: školní družina – příslušné oddělení- jméno vychovatelky
(např. školní družina – 1.odd. - Hůlková)