Základní škola Heřmanův Městec

Poplatky za školní družinu ve školním roce 2017/2018

Poplatky za školní družinu byly zřizovatelem od září 2011 stanoveny v této výši:
Každé dítě platí 100Kč/měsíc, a to i pokud navštěvují družinu jeho sourozenci.

Částka ve výši 10*100 Kč, tj. 1 000 Kč za dítě na školní rok, je splatná v termínu od 4. do 18. září 2017:

a) v hotovosti u paní sekretářky Dočkalové od 7,30 do 15,00 hodin (1.patro)

b) převodem na účet č. 30015-1141799359/0800

Variabilní symbol: rodné číslo DÍTĚTE
Text: školní družina – příslušné oddělení- jméno vychovatelky

(např. školní družina – 1.odd. - Hůlková)