Základní škola Heřmanův Městec

 
Cíle a poslání SRPŠ:
 
Koordinovat a sjednocovat výchovného působení rodiny a školy, pomoc škole při plnění jejího poslání.
 
Ke splnění základních cílů SRPŠ zejména :
 
•         působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině,
•         seznamuje rodiče i veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy s úlohou rodičů při jejich zabezpečování,
•         seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování,
•         přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí a podmínek studia,
•         předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti jednotlivých typů a druhů škol a institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním předpisům v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže a v oblasti fungování školy a jejího rozvoje a činnosti.
•         podílí se na financování některých vybraných vzdělávacích programů, činností a aktivit pro žáky školy.
•         ve spolupráci s vedením školy organizuje:
            a) schůzky rodičů studentů školy,
            b) volby do orgánů SRPŠ  a volby do školské rady
            c) případně reprezentační ples a podílí se na jeho financování.
 
Aktuální výše členského příspěvku pro školní rok 2018/2019 činí 300 Kč.
 
Žádosti o finanční příspěvek zasílejte prosím vždy v řádném termínu, tj. do konce září daného školního roku a to na formuláři Žádost o příspěvek .
Žádosti zaslané po tomto termínu budou projednány mimořádně s ohledem na charakter žádosti a aktuální možnosti spolku.
Vyúčtování a čerpání schválených žádostí o finanční příspěvek je možné do konce daného školního roku. 
 
 
Seznam schválených žádostí o finanční příspěvek pro školní rok 2018/2019: zde
 
 
 
Aktuálně platné stanovy najdete zde