Základní škola Heřmanův Městec

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

    O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (150 žáků).

 Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

 

Věk účastníků (od nejmladších účastníků)

5 let            6 bodů

6 let            5 bodů

7 let            4 body

8 let            3 body

9 let            2 body

10 let          1 bod

 

Ročník, který žák navštěvuje

 1. ročník     5 bodů

2. ročník     4 body

3. ročník     3 body

4. ročník     2 body

5. ročník     1 bod

  

    Přijati jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy podle data narození.

 

                                            

V Heřmanově Městci dne 25.4. 2013                                    Mgr. Stanislav Mráz

                                                                                                ředitel školy