Základní škola Heřmanův Městec

Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

 

    O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (150 žáků).

 Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

                  Věk žáka

                                   5 let            6 bodů

                                   6 let            5 bodů

                                   7 let            4 body

                                   8 let            3 body

                                   9 let            2 body

                                  10 let           1 bod

 

                 Ročník, který žák navštěvuje

                                  přípravná třída        6 bodů

                                  1. ročník                 5 bodů

                                  2. ročník                 4 body

                                  3. ročník                 3 body

                                  4. ročník                 2 body

                                  5. ročník                 1 bod  

 

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy podle data narození. 

                                         

V Heřmanově Městci dne 15.3.2019                                   

Mgr. Jana Šindelářová

    ředitelka školy