Základní škola Heřmanův Městec

Atletický pětiboj v Bažantnici

zakladni skola hermanuv mestec

Děti ze školní družiny si změřily své síly v atletickém pětiboji.

V úterý 21. června odpoledne se sešla všechna oddělení školní družiny v Bažantnici.
Pani vychovatelky i pan vychovatel pro ně připravili 5 stanovišť s těmito disciplínami : hod medicimbalem,hod oštěpem,skok z místa do dálky, vytrvalostní a rychlostní běh. Po vyzkoušení všech disciplín se děti schutí občerstvily ve stánku na fotbalovém hřišti.
Pani vychovatelky i pan vychovatel zhodnotili výsledky. Pan ředitel ve středu odpoledne vyhlásil tři nejlepší děti z každé disciplíny,zvlášť děvčata ,
kluky , ale i prvňáčky, druháky i třeťáky. Po rozdání medailí, diplomů, ale i sladkostí některé děti jásaly, něktré byly trochu smutné, ale všechny se už začaly  těšit na další sportování v novém školním roce.
Pani vychovatelky i pan vychovatel ze školní družiny