Základní škola Heřmanův Městec

Baroko v Heřmanově Městci - projekt 5.A

zakladni skola hermanuv mestec

Učivo dějepisné vlastivědy si žáci 5.A vyzkoušeli na vlastní kůži ve svém městě – měli za úkol ve skupinách hledat všechny barokní památky a sochy v Heřmanově Městci a najít k nim nějaké informace.

Společně jsme objevili tyto památky: kostel sv. Bartoloměje, barokní dům na náměstí, Medov a kapli sv. Jiří. Barokní sochy jsme postupně obešli a u každé si vyprávěli nějaké zajímavosti ze života světců a komu byl patronem a ochráncem. Zkoušeli jsme i rozluštit nápisy na podstavcích . Našli jsme s. Bartoloměje, sv. Antonína, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a sv. Vavřince. Seznámili jsme se i s postavou hraběte Šporka, který se v našem městě narodil a založil barokní hospital v Kuksu.

Součástí projektu byla i barokní hudba – v podání spolužáka Jirky Starého jsme vyslechli barokní skladbu na housle, zatančili si barokní tanec a ve výtvarce jsme se zabývali osobností J. Amose Komenského a jeho odkazem – vytvořili jsme si svůj vlastní Orbis pictus – nebo-li Svět v obrazech.

Ještě nám zbývá navštívit interiér kostela sv . Bartoloměje – snad se příležitost najde!