Základní škola Heřmanův Městec

Brána vědění otevřená- BRAVO

Poslední den před Velikonocemi mezi žáky zavítali pracovníci Univerzity Pardubice. Zástupci 3 fakult, chemicko- technologické, ekonomicko- správní a zdravotnických studií, přijeli přiblížit žákům netradičními odbornými formami výsledy činností jednotlivých pracovišť. Všichni žáci tříd druhého stupně se postupně vystřídali během celého dne v tělocvičně. Zhlédli zdravotnickou výstavu, obeznámili se s průběhem porodu, vyšetřením prsu, pohybovali se v slepeckých brýlích, zdokonalili se v podávání první pomoci. Zkusili si hrátky s čísly (fraktáty), zjišťovali ochranné prvky na českých i světových bankovkách a vyzkoušeli si ovládat práci s roboty. Měli možnost sledovat řadu chemických a fyzikálních pokusů a pochopit jejich podstatu.

Žáci přicházeli mezi pracovníky univerzity plni zvědavosti a očekávání. Do tříd se vraceli obohaceni o nové zkušenosti, poznatky a praktické dovednosti.