Základní škola Heřmanův Městec

Co se děje v prvních třídách

zakladni skola hermanuv mestec

Je to k nevíře, ale už uplynul celý rok od zápisu dnešních prvňáčků. Vzpomněli jsme si na to při návštěvě dětí z MŠ Jiráskova na ukázkové hodině.

V obou třídách (v I. A a I. B) se předškoláci vzájemně zapojovali do výuky společně s prvňáčky. Všichni dostali na rozloučenou malý dárek, který vyrobili žáci prvních tříd, tak jako když připravovali dárky dětem k zápisu. Zápis proběhl ve dnech 18. a 19. 1. a bylo zapsáno celkem 113 žáků. Velkým svátkem pro naše děti bylo vůbec první vysvědčení. Tak jako pro všechny žáky nám bylo odměnou za vysvědčení filmové představení v kině 25. ledna. Děti zaujal příběh z vodního světa ALDABRA – Byl jednou jeden ostrov. V den vysvědčení 28.1. prožily děti Pohádkový den. Jednalo se o projektové vyučování napříč třídami. Poprvé si žáci ozkoušeli výuku i u jiných učitelek v paralelních třídách ve zcela pohádkovém duchu. Prožili tři pohádky ve třech třídách, počítali, četli, zpívali, kreslili i vyráběli a hlavně naslouchali a hráli si.

2. února strávily děti z I. B krásné dopoledne v lese na Paláci. Už dlouho se chystaly jít krmit zvířátka do lesa ke krmelci. Akce se velmi vydařila. Došli jsme až do Chotěnic a zpět, naučili se naslouchat lesu, přinesli větší zásoby krmení zvěři, ozdobili stromečky řetězy z jablek a mrkve a pozorovali přírodu.

3. 2. následovaly ve všech prvních třídách besedy s policisty z Pardubic, ve kterých se postupně žáci seznamovali s prací policistů.

9.2. pojedeme do VČD Pardubice na malou scénu na divadelní pohádku.