Základní škola Heřmanův Městec

Den Země

zakladni skola hermanuv mestec

Ve středu 24.5. si žáci 2.stupně připomněli Den Země.

Již tradičně se na konci května konají oslavy Dne Země na druhém stupni naší základní školy. Za finančního přispění SRPŠ žáci 7. až 9. tříd vyjíždí za poznáním. V letošním roce jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Hradec Králové, v ekocentru Paleta Pardubice si žáci zahráli strategickou hru Fish Bank’s a s obnovitelnými zdroji energie se seznámili ve vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. Údolí řeky Doubravy a Toulovcovy Maštale prošli žáci sedmých a osmých tříd. Šesťáci si zasoutěžili v Bažantnici, kde plnili přírodovědné úkoly a u rybníka v parku lovili vodní organismy.

Den plný přírodovědné  a ekologické tematiky se vydařil i díky pěknému počasí bez deště.