Základní škola Heřmanův Městec

Geopark Železné hory

zakladni skola hermanuv mestec

Ekologové ze 7.B navštívili Regionální muzeum v Chrudimi a prohlédli si několik výstav.

Ve čtvrtek 17.5. se žáci semináře ekologická výchova ze 7.B vypravili na výstavu do Regionálního muzea v Chrudimi. Nebyli tady zdaleka poprvé. Tentokrát zhlédli výstavu s názvem Geopark Železné hory. Na připravených panelech se seznámili s kategorií geoparku. Zjistili, že území Železných hor je geologickým unikátem, který se zařadil mezi 49 geoparků v devatenácti zemích Evropy. Jeho rozloha je 777,5km2 a svým tvarem připomíná orla s roztaženými křídly. Žáci si prohlédli zkameněliny, nerosty a horniny z blízkého okolí Heřmanova Městce. Na závěr zanořili své ruce do tří krabic a hmatem se snažili rozpoznat ukryté předměty. Poznali amonita, mastný hladký nerost mastek i krystal kalcitu z Prachovic. Získané informace si zaznamenali do pracovního listu.

Geologické informace doplnili ještě prohlídkou výstavy plakátů Alfonse Muchy.