Základní škola Heřmanův Městec

Metoda CLIL v 5.A a 5.B

zakladni skola hermanuv mestec

V letošním školním roce se rozšířila výuka CLILu i na první stupeň.

Do projektu se zapojily páté třídy pod vedením p. uč. Malé, Pickové a Kovačičové. Jedná se metodu, při které se libovolný předmět vyučuje převážně v angličtině. 5. A si zopakovala znalosti o planetě Zemi, osvojila si odborné termíny (rovník, polokoule, severní a jižní pól...) a  snažila se pochopit výklad o střídání ročních období.
Žáci 5. B si vyzkoušeli hodinu hudební a výtvarné výchovy v angličtině. Společně jsme se naučili písničku "You are beautiful" a osvojili jsme si názvy jednotlivých hudebních nástrojů.
Tématem výtvarné výchovy byla duha. Po práci se zjednodušeným odborným textem žáci dle pokynů učitelky vytvořili "duhový obrázek".
Premiéra CLILu splnila očekávání dětí i vyučujících. Všichni přirozeně reagovali a prověřili si své znalosti angličtiny i mimo hodiny cizího jazyka.