Základní škola Heřmanův Městec

Nové stavebnice

zakladni skola hermanuv mestec

Během měsíce října si žáci 4. ročníků mohli vyzkoušet práci s novými stavebnicemi, které nám pořídilo vedení školy.

Jeden z výstupů předmětu Pracovní činnosti je totiž práce se stavebnicemi. Jednoduché montáže a demontáže, práce podle slovního návodu, předlohy či jednoduchého náčrtu. To vše si mohl každý žák vyzkoušet díky dosatečnému počtu stavebnic.

A protože základním dílkem těchto stavebnic je krychlička, byli někteří příznivci hry Minecraft vyloženě nadšeni. Hned bylo jasné, že je tu mnoho takových, kteří mají se sestavováním krychlí velké zkušenosti. Zkusili jsme si jednoduché modely dle návodu i podle své fantazie. Nejzajímavěji vypadaly modely domů, které vznikly za použití všech dílků jedné stavebnice, které děti sestavovaly společně ve dvojicích. Z těchto jednotlivých staveb jsme pak mohli sestavit jedno velké kostičkové velkoměsto.