Základní škola Heřmanův Městec

Oslavy Dne Země

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci druhého stupně oslavili Den Země.

Ve středu 18.5. si žáci druhého stupně připomněli Den Země celodenním programem zaměřeným na přírodovědné aktivity. Žáci šestých tříd si na dvanácti stanovištích v bažantnici pod vedením spolužáků ze semináře ekologické výchovy ověřili své vědomosti, poznávali rostliny, ryby, kameny, určovali místo pobytu živočichů, odhadovali vzdálenost a podle hmatu, sluchu či čichu určovali přírodniny. Nejlepší znalosti prokázala třída 6.B. V parku u rybníka si vyzkoušeli lov vodních organismů a jejich určování. Žáci 7.A a 7.C navštívili s průvodcem CHKO Železné hory zříceninu Strádov, prošli nasavrckou kaštankou a údolím Chrudimky. 7.B a 8.A navštívily hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Do centra obnovitelných zdrojů v Hradci Králové a na prohlídku vodní elektrárny Hučák zamířili žáci 9.B a 9.C. Program Fish banks si připravilo ekocentrum Paleta v Pardubicích pro třídu 9.AToulovcovy maštale prošli s průvodcem žáci 8.B a 8.C. To vše za finančního přispění SRPŠ, kterému velmi děkujeme.