Základní škola Heřmanův Městec

Pasování na čtenáře

zakladni skola hermanuv mestec

Dnešní den byl pro nás, žáky druhých tříd, slavnostní.

My, děti z 2. B, jsme dorazily do městské knihovny na devátou hodinu. Knihovna byla plná hostů. Dokonce se na nás přišla podívat i naše paní ředitelka a paní zástupkyně. Nechyběl ani starosta Heřmanova Městce. Bylo tam také mnoho rodičů. Svou návštěvou nás poctil rytíř Heřman a jeho pobočník Petr, kteří nás pasovali na rytíře čtenářského řádu poklepáním mečem na obě ramena. Náš slib byl zpečetěn medailí, která nám má připomínat tento slavnostní okamžik.

Mgr. Ivana Konečná