Základní škola Heřmanův Městec

Třídy 7.A a 7.B v údolí řeky Doubravy

zakladni skola hermanuv mestec

Ve středu 30.května žáci 7.A a 7.B v rámci oslav Dne Země podnikli výlet údolím řeky Doubravy pod vedením průvodkyň z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Za příznivého počasí vyrazili žáci z obce Bílek a údolím řeky došli do obce Horní Sokolovec u Chotěboře. Cestou je čekalo několik zastávek se zajímavým komentářem o přírodních zajímavostech a žáci měli také jedinečnou příležitost prohlédnout si živého raka říčního, kterého jim ukázal zoolog z Agentury. Zajímavým bodem byl výstup na vyhlídku u Dolního Sokolovce, který vyžadoval určitou zdatnost a odvahu. Žáci nejen prožili příjemné dopoledne v nádherné přírodě, ale získali i nové poznatky o naší krajině a její ochraně.