Základní škola Heřmanův Městec

Tutanchamon, jeho hrob a poklady

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci šestého (6.B) a osmého (8.A) ročníku se ve středu 11. září 2013 vypravili do Prahy, aby navštívili výstavu Tutanchamon, jeho hrob a poklady.

 

Na očekávanou výstavu o Tutanchamonovi jsme cestovali vlakem. Vyjeli jsme ráno po šesté hodině motoráčkem do Přelouče, kde jsme přestoupili do rychlíku, který nás odvezl až do Prahy na hlavní nádraží. Následovala cesta metrem do Holešovic, chvilka pěšky a stáli jsme před výstavištěm. Dali jsme si malou svačinku a hurá na výstavu. Před vchodem jsme vyslechli poučení od průvodce, odložili batohy do určených boxů a vstoupili do prostor výstavy. Každému byl přidělen audioprůvodce, který ho vlastně po celou dobu provázel. Podle čísla u každého exponátu jsme si mohli navolit do svých sluchátek výklad. A tím naše prohlídka začala.

První výstavní část nás seznámila s Egyptem za doby faraonů. Zajímali jsme se nejvíce o rosettskou desku, která posloužila k rozluštění hieroglyfů. V menším kinosálu se třemi plátny jsme sledovali první projekci, která nás vedla cestou egyptské historie a nástupem Tutanchamona na trůn. V další místnosti nás ohromil model předsíně hrobky s nahromaděnými vzácnými poklady, které tu byly uloženy tak, jak je tehdy objevili. Čekal nás tu dokument o objeviteli Tutanchamonovy hrobky Howardu Carterovi. Ten si již jako malý chlapec řekl, že hrobku faraona najde. Sledovali jsme jeho dobrodružné pátrání, objevení a otevírání hrobky. Vlastně díky jeho houževnatosti máme o Tutanchamonovi tolik informací. Na projekci jsme uviděli, jak to přesně vypadalo v prostorách, kde byl Tutanchamon uložen.

Poslední výstavní část měla muzejní charakter a byla velmi zajímavá. Při vstupu nás zaujalo pět obrovských schrán uložených za sebou tak, jak je Howard Carter nacházel po vstupu do hrobky. Za nimi jsme si mohli prohlédnout sarkofágy a další zlaté rakve, v nichž byl faraon uložen. Obdivovali jsme množství šperků, amuletů, sošek, zlaté masky, nádherný vůz a bohatě zlatem zdobený nábytek – jako např. lůžka a trůn. Prohlíželi jsme si i pohřební nádoby, do kterých se vkládaly důležité orgány pro posmrtný život, tedy kanopy. Také jsme zjistili, že důvod smrti mladého faraona není zcela jasný. Naše prohlídka byla u konce a my si z ní budeme mnoho pamatovat.

Poté nás čekala už jen cesta na Václavské náměstí, krátký oběd v Mc Donaldu nebo KFC a od sochy sv. Václava jsme se vydali zpět na hlavní nádraží. Asi za dvě hodiny cesty jsme už zase byli doma na nádraží v Heřmanově Městci.