Základní škola Heřmanův Městec

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 6.10. 2015

zakladni skola hermanuv mestec

Pozvánka na pondělí 21.9.2015 na shromáždění rodičů žáků před volbami do školské rady.

V úterý 6.10.2015 proběhnou doplňovací volby jednoho člena za zákonné zástupce do školské rady. Volbám předchází shromáždění oprávněných osob (rodičů žáků), které se koná v pondělí
21.9.2015 v 16:30 hod. ve školní jídelně. Budou zde podávány návrhy na kandidáty na člena školské rady a dány informaci k činnosti školské rady.