Základní škola Heřmanův Městec

Zkamenělé tajemství Antarktidy

zakladni skola hermanuv mestec

Žáci osmých tříd se zúčastnili besedy o Antarktidě.

Žáci osmých tříd se v pátek 7.3. zúčastnili workshopu s názvem Zkamenělé tajemství Antarktidy. Seznámili se s českým geologickým výzkumem v Antarktidě a používanými výzkumnými metodami. Představena jim byla práce geologů v terénu a vybavení české vědecké polární stanice Johanna Gregora Mendela spolu s principy jejího fungování. Prostřednictvím unikátních paleontologických exponátů se žáci dozvěděli, jak tyto zkameněliny a horniny z trvale zamrzlého kontinentu vypovídají o změnách klimatu v minulosti Země a jak souvisí s podnebnými změnami v současnosti. Součástí workshopu byly ukázky nově objevených zkamenělin a jejich určování a také jedinečné fotografie a videoreportáže pořízené specialisty České geologické služby v průběhu výzkumných prací v Antarktidě. Závěr workshopu byl věnován diskuzi.

Celým workshopem žáky prováděl Mgr. Radek Vodrážka,Ph.D., který se výzkumných expedic na Antarktidu zúčastnil dvakrát a žákům všechny informace velice názorně a poutavě předal.